Palvelut

Puheterapiapalvelut

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka kuuluu sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluihin. Yksityiset puheterapiapalvelut täydentävät julkisia palveluita ja niiden toimintaa säätelee laki yksityisestä terveydenhuollosta ja toimintaa valvoo aluehallintovirasto (AVI). Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikointikykyä jokapäiväisessä elämässä; kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä. Puheterapeutin työnkohteena voivat olla seuraavien osa-alueiden vaikeudet: puhe, kieli, kommunikaatio, sujuvuus, ääni, lukeminen ja kirjoittaminen, syöminen ja nieleminen ja suun motorinen toiminta. Lisäksi vaikeutta voi olla keskittymisessä, toiminnanohjauksessa, motoriikassa ja hahmottamisessa. Lisätietoa: www.puheterapeuttiliitto.fi 


Työskentelen yksityisenä puheterapeuttina Keski-Pohjanmaan alueella. Toimin tällä hetkellä seuraavissa kunnissa: Veteli, Halsua, Lestijärvi, Kokkola (Ullava) sekä Toholampi. Toteutan puheterapiaa Kelan vaativana kuntoutuksena, joten asiakkaan tulee olla oikeutettu Kelan järjestämään ja rahoittamaan kuntoutukseen. Tällöin kuntoutujan etuudet maksaa aina Kela. Tietoa Kelan järjestämästä kuntoutuksesta ja etuuksista: www.kela.fi/kuntoutus

Pääosa käynneistä toteutuu koti-, päiväkoti- ja koulukäynteinä asiakkaan omassa toimintaympäristössä, jolloin puheterapia saadaan parhaiten vietyä kuntoutujan arkeen ja työskentely lähipiirin kanssa on helpointa. Yritykselläni on myös toimitilat Kaustisella Pajalan korjaamon tiloissa (Pajalantie 24). Puheterapia toteutetaan suomen kielellä ja tarvittaessa käytetään erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja (esim. kuvat ja viittomat).